Yer : Erenköy – FMV IŞIK Lisesi
Tarih : 27 Mayıs 2012 – Pazar Günü
Saat : 16:00 – 19:00

———Detaylar FACEBOOK’ta!———

“Ağaç yaş iken eğilir” projesi çocukların farklı sanat dallarında kendilerine farkındalık yaratılarak, sosyal çevrede iletişimi ve gelişimlerini sağlayan eğitim ve gösteri etkinliğidir. Bu etkinlik iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm çeşitli sanat dallarının çocuklara aktarılması, ikinci bölüm ise çocukların edindikleri sanatsal becerilerin bir gösteri ortamında sunulmasını içerir. Sözü geçen sanat dallarımızı ise, sırasıyla;

• Tiyatro
• Dans
• Resim
• Müzik’tir.

Yapılan bu çalışmalar, çocukların geleceğe umutla ve sevgiyle bakacak kendi benliklerinin oluşmasına katkı sağlayacaktır. Konularında uzman kadrolarımızla verilecek olan eğitimlerle, her çocuğun hangi sosyal aktivitede nasıl rol alacağı belirlenecek ve gruplar oluşturulacaktır. Ayrılan gruplar belirli zaman ve saatlerde toplanacak;gösteri tarihine kadar çalışmalar sürdürülecektir. Etkinliklerimizin detaylarına bakacak olursak;

Tiyatro:

Bu sanat dalı çerçevesinde konusunda uzman bir kişi ve veya kuruluş tarafından tiyatro grubuna seçilmiş olan çocuklara en temel tiyatro teknikleri öğretilecek,bu öğretimin sonunda seçilen bir oyun veya skeç çocuklar tarafından sergilenecektir. Böylelikle kendilerine olan özgüvenleri arttırılıp,toplumla kaynaşmaları sağlamış olacaktır.

Dans:

Dans tüm vücudun bir müzik ritmi eşliğinde estetikle birlikte çalıştırılabildiği bir gelenek, bir sanat bir tedavi veya sadece bir ifade şekli olarak tanımlanabilir. Başka bir deyişle müziğin ve duyguların hareketlere dönüştürülerek en zengin biçimde icra edilmesidir.
Bizim bu projeyle yapmak istediğimiz; çocuklara kendi beden dillerini tanıma fırsatı vermek; onlara ritim duygusunu işleyerek müziği görselliğe dökmelerini sağlamak;böylece kendilerine olan özgüvenlerini pekiştirerek, grup çalışmasını öğretmek ve farklı bir hobiyi tatmalarını sağlamaktır.

Müzik:

Müzik eğitimiyle amaçladığımız çocuklar üzerinde sevgi, sorumluluk, yaratıcılık duygularının gelişmesi ve bir birey olma yolundaki çocukların aynı zamanda kendini ifade edeceği bir araç haline getirmektir.Aynı zamanda bilinir ki bir milletin gelişmişlik düzeyini belirlemede müzik, önemli bir göstergedir. Biz bu eğitim ile ulusumuzun gelişmesine karınca kararınca da olsa bir katkı sağlayacağımızı düşünüyoruz. Müziğin sadece birbiri ardına dizilen notalardan ibaret olmadığını,aslında çoğu zaman ifade biçimi,duygu alışverişi hatta bazen bir hayat tarzına dönüşebileceğini çocuklara gösterip, yetenekli olanları bu genç yaşında keşfedip kendilerini farketmelerini sağlamak ve bu yolda ki ilk adımı onlarla beraber atmak istiyoruz.

 

Cevap Yazın